adultsearch.com

W dniu wczorajszym przedstawiciele Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego PSL - Mirella Dziwińska oraz Zarządu Powiatowego PSL: wiceprezes - Ryszard Berdzik oraz członek zarządu - Bartłomiej Królikowski odwiedzili w Mechowie Władysława Sadłonia, który świętuje 101. rocznicę urodzin.

Nasz Kolega to ludowiec sercem i duszą od siedemdziesięciu lat. Urodził się w czasach, gdy nasza Ojczyzna znajdowała się jeszcze pod zaborami. Pamięta czasy Wincentego Witosa. Walczył w Kampanii Wrześniowej.

Pan Władysław jest w wyśmienitej formie fizycznej i intelektualnej. Życzymy zdrowia Kolego Władysławie!

Additional information