adultsearch.com

Obecny skład Zarządu Powiatowego PSL w Pyrzycach:

 1. Olgierd Kustosz - Prezes
 2. Waldemar Baran - Gm. Kozielice - Wiceprezes
 3. Ryszard Berdzik - Gm. Pyrzyce - Wiceprezes
 4. Jacek Chmielewski - Gm. Warnice
 5. Mirella Dziwińska - Gm. Pyrzyce
 6. Ewa Gąsiorowska-Nawój - Gm. Przelewice
 7. Karol Ilnicki - Gm. Lipiany
 8. Dariusz Janik - Gm. Lipiany
 9. Leszek Jonczak - Gm. Przelewice - Skarbnik
 10. Grzegorz Jastrzębski - Gm. Pyrzyce
 11. Bartłomiej Królikowski - Gm. Lipiany
 12. Ewa Kustosz - Gm. Przelewice
 13. Marcin Łapeciński - Gm. Bielice
 14. Miłosz Łuszczyk - Gm. Pyrzyce
 15. Krzysztof Masternak - Gm. Pyrzyce
 16. Andrzej Ogłodziński - Gm. Bielice
 17. Dorota Panas - Gm. Kozielice
 18. Anna Pawlik - Gm. Kozielice
 19. Stanisław Resiak - Gm. Lipiany

Funkcję Prezesa Honorowego ZP PSL pełni Ignacy Maćkowiak z Gminy Bielice

 

Komisja Rewizyjna w Składzie:

 1. Andrzej Skiba - Przewodniczący
 2. Zuzanna Chachuła - Sekretarz
 3.                               - Członek

 

Kontakt - Olgierd Kustosz - Prezes ZP PSL - tel. 663 084 417

Skład ZP PSL w Pyrzycach w kadencji 2012-2016

Additional information