adultsearch.com

Skład Zarządu Miejsko-Gminnego PSL w Pyrzycach:

 

 

 1. Mirella Dziwińska - Prezes
 2. Grzegorz Jastrzębski - Wiceprezes
 3. Krzysztof Masternak - Wiceprezes
 4. Anna Sokołowska - Sekretarz
 5. Danuta Cząstka - Skarbnik
 6. Ryszard Berdzik
 7. Miłosz Łuszczyk
 8. Mariola Pierożak
 9. Bogdan Pietrzykowski

Komisja Rewizyjna w Składzie:

 1. Anna Łuszczyk - Przewodniczący
 2. Alicja Pajor –Kubicka
 3. Anna Fidler

 Kontakt – Mirella Dziwińska Prezes Zarządu Miejsko – Gminnego Tel.: 508873322

Skład ZMG PSL Pyrzyce w kadencji 2012-2016

Additional information