adultsearch.com

Skład Zarządu Gminnego PSL w Kozielicach:

    1. Waldemar Baran - Prezes
    2. Anna Pawlik - Wiceprezes
    3. Jlona Kurzawa - Sekretarz
    4. Dorota Panas - Skarbnik
    5. Teresa Margiel
    6. Katarzyna Hałas
   

Komisja Rewizyjna w Składzie:

    1. Sylwia Karwowska - Przewodniczący
    2. Sylwia Prodan
    3. Dawid Wrzyszcz
   

Kontakt – Waldemar Baran – Prezes ZG PSL Kozielicach - tel. 798909123

Skład ZG PSL Kozielice w kadencji 2012-2016

Additional information