adultsearch.com

Skład Zarządu Gminnego PSL w Przelewicach:

 

  1. Leszek Jończak - Prezes
  2. Olgierd Kustosz - Sekretarz
  3. Jan Sarleja - Skarbnik

Komisja Rewizyjna w Składzie:

  1. Ewa Kustosz 
  2. Wioletta Sarleja


Additional information