adultsearch.com

W dniu 3 marca odbyło się spotkanie z sympatykami i seniorami Polskiego Stronnictwa Ludowego Ziemi Pyrzyckiej. Były to chwile wspomnień o dawnej historii i działalności ludowej w naszym rejonie ludowej.

W roku obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości chcemy zwrócić swoje myśli w kierunku naszych ludowych korzeni i tradycji, bo tkwi w nich ogromne bogactwo i mądrość, która bardzo jest potrzebna współczesnemu społeczeństwu.
Prezes Zarządu Powiatowego PSL Olgierd Kustosz podziękował wszystkim przybyłym gościom za przyjęcie naszego zaproszenia. Szczególnie podziękowania kol. Andrzejowi Durce byłemu wicewojewodzie i wicemarszałkowi naszego województwa, prezesowi honorowemu kol. Ignacemu Maćkowiakowi, kol. Eugeniuszowi Mazurowi, kol. Stefanowi Naworolowi, Mirosławowi Gryczce byłemu sekretarzowi powiatu pyrzyckiego i obecnemu wicestaroście Bartłomiejowi Królikowskiemu za ciekawe i pełne otuchy przemówienia.
Słowa podziękowania padły również do prezesów kół gminnych PSL oraz członków Zarządu Powiatowego PSL w Pyrzycach za pomoc i aktywność w organizacji tego ludowego wydarzenia. Szczególne podziękowania kol. Ewie Gąsiorowskiej -Nawój za dopilnowanie wszystkich szczegółów spotkania i zadbanie o jego miłą atmosferę, a także firmie IRGO Jung Ireneusz z Przelewic za przygotowanie poczęstunku.

 

W dniu wczorajszym miałem przyjemność spotkać się z sympatykami i seniorami Polskiego Stronnictwa Ludowego Ziemi Pyrzyckiej. Były to chwile wspólnego powrotu do dawnej historii i wspomnień z ludowej działalności. W roku obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości chcemy zwrócić swoje myśli w kierunku naszych ludowych korzeni i tradycji, bo tkwi w nich ogromne bogactwo i mądrość, która bardzo jest potrzebna współczesnemu społeczeństwu.
Dziękuję wszystkim przybyłym gościom za przyjęcie naszego zaproszenia. Szczególnie dziękuję kol. Andrzejowi Durce byłemu wicewojewodzie i wicemarszałkowi naszego województwa, prezesowi honorowemu kol. Ignacemu Maćkowiakowi, kol. Eugeniuszowi Mazurowi, kol. Stefanowi Naworolowi, Mirosławowi Gryczce byłemu sekretarzowi powiatu pyrzyckiego i obecnemu wicestaroście Bartłomiejowi Królikowskiemu za ciekawe i pełne otuchy przemówienia.
Słowa podziękowania kieruję do prezesów kół gminnych PSL oraz członków Zarządu Powiatowego PSL w Pyrzycach za pomoc i aktywność w organizacji tego ludowego wydarzenia. W szczególności dziękuję kol. Ewie Gąsiorowskiej -Nawój za dopilnowanie wszystkich szczegółów spotkania i zadbanie o jego miłą atmosferę, a także firmie IRGO Jung Ireneusz z Przelewic za przygotowanie poczęstunku.

Additional information