adultsearch.com

Od kwietnia 2016 odbywają się Gminne Zjazdy Delegatów Polskiego Stronnictwa Ludowego.

 

W Pyrzycach na funkcję prezesa kandydowały trzy koleżanki: Iwona Ksel, Bożena Rolbiecka i Mirella Dziwińska. Z poparciem ustępującego prezesa i części ustępującego zarządu Zjazd wybrał na prezesa kol. Mirellę Dziwińską. Podjęto uchwałę o jedenastoosobowym składzie nowego zarządu: Mirella Dziwińska, Ryszard Berdzik, Danuta Cząstka, Grzegorz Jastrzębski, Miłosz Łuszczyk, Krzysztof Masternak, Mariola Pierożak, Bogdan Pietrzykowski, Bożena Rolbiecka, Anna Sokołowska, Stanisław Wudarczyk.

W Przelewicach prezesem został ponownie kol. Leszek Jonczak.

W Bielicach na funkcję prezesa kandydowali: Edward Fiłkowski i Andrzej Skiba. Nowym Prezesem został wybrany kol. Edward Fiłkowski. Powołano ośmioosobowy skład zarządu w skład, którego weszli: Edward Fiłkowski, Andrzej Skiba, Jan Galdner, Marcin Łapeciński, Andrzej Ogłodziński, Janina Sitarska, Danuta Domszy, Zygmunt Kosiński. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Zuzanna Chachuła, Ignacy Maćkowiak, Eugeniusz Orman. Zjazd wybrał również 15 delegatów na Zjazd Powiatowy.

Prezes wojewódzki kol. Jarosław Rzepa w miarę wolnego czasu uczestniczy w Zjazdach. Był w Pyrzycach i Bielicach. Przed nami Zjazdy w Lipianach, Kozielicach i Warnicach i wówczas dokładniej poinformujemy o wyborach.

Powiatowy Zjazd Delegatów odbędzie się 28 maja, godz. 13.00 w Przelewicach.

Additional information