adultsearch.com

W ramach akcji informacyjnej dotyczącej ważnych spraw społecznych Zarząd Powiatowy PSL Pyrzyce dnia 04.03 2016 r. zorganizował konferencję z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Jarosławem Rzepą.

W konferencji udział także wzięli: Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Sejmiku Wojewódzkim - Olgierd Kustosz, Wicestarosta Pyrzyc - Bartłomiej Królikowski, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Pyrzycach - Iwona Ksel. Marszałek skupił się głównie na sprawach związanych z rolnictwem, np. na opóźnieniach w realizacji dopłat bezpośrednich dla gospodarstw rolnych. Masowe zwalnianie kierowników powiatowych biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mocno przyczyniło się do tych opóźnień. Po prostu zabrakło kompetentnych ludzi. Odniósł się także do projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego autorstwa PiS i spornych zapisów, budzących największe obawy wśród rolników. Należą do nich m. in. sprawy dziedziczenia gospodarstw rolnych, obrót gruntami rolnymi i drastyczny spadek cen gruntów, ograniczenia w możliwości pełnienia przez rolników funkcji publicznych,.

 

Radny Sejmiku Wojewódzkiego Olgierd Kustosz wyszedł z inicjatywą szerokiej konsultacji społecznej w różnych ważnych dla mieszkańców powiatu pyrzyckiego sprawach. W porozumieniu ze Starostą Pyrzyc zamierza wprowadzić stałe dyżury, żeby być blisko swoich wyborców – pomagać                      w rozwiązywaniu problemów, informować, ale też i pozyskiwać informacje o bieżących sprawach społecznych. Jak powiedział wicestarosta B. Królikowski, to że mamy swojego radnego wojewódzkiego jest szansą dla większego rozwoju naszego powiatu.

Priorytetem dla Wicestarosty jest rozwój przedsiębiorczości w powiecie pyrzyckim polegający na wspieraniu małych i średnich firm tych, które już istnieją oraz służenie pomocą w zakładaniu nowych. Będą to bardzo konkretne spotkania indywidualne i pochylanie się nad każdym dobrym pomysłem. Jest to realne i możliwe zwłaszcza, że istnieje w naszym powiecie Lokalny Punkt Informacyjny obejmujący kilka powiatów.

Radna Gminy Pyrzyce Iwona Ksel mówiła o tym, że skutki braku dopłat bezpośrednich dla gospodarstw rolnych są już bardzo widoczne na pyrzyckich polach. Od 1 marca pyrzyccy rolnicy na dobre ruszali z wysiewem nawozów, a obecnie skupiają się na zaciąganiu kredytów, co znacznie podwyższa koszty produkcji płodów rolnych i w konsekwencji zubaża gospodarstwa. Jako radna wspiera mieszkańców gminy Pyrzyce w różnych obszarach życia.

B.R.


Additional information