adultsearch.com

"Sto lat, to czas, który dla większości z nas - zwłaszcza na początku drogi życiowej - wydaje się nie do osiągnięcia. To czas, w którym zebrać można mnóstwo cennych doświadczeń i mądrości, przeżyć wspaniałe chwile szczęścia i niezmiernej radości.

Wierzymy, że dla Twoich bliskich są one źródłem drogocennych rad i wskazówek, a dla całej naszej społeczności  - pozostają nieocenionym dziedzictwem."

 

To część listu wręczonego Kol. Władysławowi Sadłoniowi wraz z życzeniami przez członków PSL po mszy, która odbyła się w jego intencji w wypełnionym kościele filialnym w Mechowie.

„Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”

          Albert Einstein

WŁADYSŁAW SADŁOŃ

Drogi Jubilacie!

         Dane było Ci przeżyć okrągły wiek naszej historii - często trudnej i zawiłej, ale też mamy nadzieję, w większej mierze radosnej. Twoje bogate doświadczenia mogą być kopalnią wiedzy i swoistą skarbnicą wydarzeń, które znamy dziś z kart podręczników. Jesteś świadkiem i prawdziwym bohaterem historii ciemiężonej wojnami Polski, a także budowy naszej nowej Ojczyzny.

Dzisiejszy Jubileusz to niecodzienna i doniosła chwila.

Sto lat, to czas, który dla większości z nas - zwłaszcza na początku drogi życiowej - wydaje się nie do osiągnięcia. To czas, w którym zebrać można mnóstwo cennych doświadczeń i mądrości, przeżyć wspaniałe chwile szczęścia i niezmiernej radości. Wierzymy, że dla Twoich bliskich są one źródłem drogocennych rad i wskazówek, a dla całej naszej społeczności - pozostają nieocenionym dziedzictwem.

Przyjmij zatem nasze serdeczne gratulacje z racji osiągnięcia tak szacownego wieku. Składamy dziś najlepsze życzenia Tobie i wszystkim bliskim, którzy o Ciebie dbają. Żyj jak najdłużej w zdrowiu, otoczony dobrocią, życzliwością i miłością Twoich bliskich – dzieci, wnuków, prawnuków, sąsiadów i przyjaciół.

 Stanisław Wudarczyk                                               Ryszard Berdzik

Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego                              Prezes Zarządu Powiatowego

   PSL Pyrzyce                                                          PSL Pyrzyce

Mechowo dn. 29.01.2016

Additional information