adultsearch.com

Podczas Wojewódzkiego Spotkania Noworocznego wśród odznaczonych znaleźli się także członkowie pyrzyckiego PSL. Medal Wincentego Witosa z rąk posła do Parlamentu Europejskiego - kol. Czesława Siekierskiego odebrał kol. Edward Kołodziej.

Serdeczne gratulacje! Złote Koniczynki przyznano: kol. Danucie Cząstce, kol. Zofii Rożuk i kol. Ryszardowi Berdzikowi. Niestety nie mogli odebrać swoich odznaczeń z powodu usprawiedliwionej nieobecności. Zostaną im wręczone na najbliższej uroczystości, być może podczas naszego powiatowego spotkania noworocznego.

 

 

Additional information