adultsearch.com

W dniu 5 marca odbyło się kolejne posiedzenie ZP PSL Pyrzyce. Było ono szczególne dla naszego kolega Karola Ilnickiego. Kolega Karol jest bardzo aktywnym działaczem Polskiego Stronnictwa Ludowego w Lipianach.

W obecnej kadencji jest członkiem Zarządu Powiatowego PSL Pyrzyce, a w Zarządzie Miejsko - Gminnym PSL Lipiany pełni funkcję sekretarza.

 Podczas zebrania ZP PSL w Pyrzycach z rąk prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL kol. Jarosława Rzepy odebrał Medal Wincentego Witosa za zasługi dla Ruchu Ludowego. Kol. Karol niezwykle zadowolony i wzruszony odebrał serdeczne gratulacje i usłyszał wiele ciepłych słów od członków zarządu i zaproszonych gości.

W pozostałej części spotkania Dyskutowano na tematy związane z Kampanią Prezydencką Oraz sprawami bieżącymi naszej organizacji.

Additional information