adultsearch.com

Obradująca 29 czerwca w Warszawie Rada Naczelna PSL postanowiła, że XI Kongres Stronnictwa odbędzie się w terminie między 26 października, a 17 listopada br. Dokładny termin Kongresu określi Naczelny Komitet Wykonawczy PSL w porozumieniu z Prezydium Rady Naczelnej.

Rada Naczelna określiła też zasady wyboru delegatów na Kongres przez zjazdy wojewódzkie oraz kandydatów do Rady Naczelnej, Głównej Komisji Rewizyjnej i do Głównego Sądu Koleżeńskiego na zjazdach wojewódzkich. Ponadto, rozmawiano o najistotniejszych obecnie sprawach społecznych i gospodarczych w kraju.


Prezes PSL, wicepremier Waldemar Pawlak poinformował, iż Stronnictwo zgłasza propozycje i rozwiązania, pokazujące ugrupowanie jako nowoczesną formację, działającą dla dobra polskiego społeczeństwa. I tak chociażby dzięki proponowanym ponad 70 zmianom ułatwiającym prowadzenie działalności gospodarczej w ustawie o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce Polscy - przedsiębiorcy więcej zarobią. Przełoży się to na utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy. W ocenie wicepremiera ważne jest rozwiązywanie problemów, tam gdzie one rzeczywiście są. Potrzebujemy regulacji tam, gdzie coś nie działa dobrze, dla przykładu w rolnictwie wszystko działa nie najgorzej. Oczywiście możemy doprowadzać te rozwiązania do perfekcji, ale może warto zająć się innymi sprawami. Proces upadłości dużych firm budowlanych niesie za sobą ryzyko kryzysu budowlanego. Wicepremier wskazał na potrzebę promowania kasowego rozliczania VAT. Przejście na kasowe rozliczenie VAT, to zmiana nie tylko organizacyjna, lecz także w mentalności. Przejście na metodę rozliczenia kasowego powoduje, że służby skarbowe są po stronie uczciwych przedsiębiorców, bo dostają podatek wtedy, gdy kontrahent zapłaci przedsiębiorcy fakturę. Mało tego, zaczynają się starać o to, by małe firmy miały płynność finansową i szybko otrzymywały zapłatę od swoich kontrahentów, bo wówczas wpływy z podatków będą następowały szybciej. Prezes PSL zaznaczył, iż obecnie tylko „mali podatnicy", czyli firmy o obrotach do 1,2 mln euro rocznie, przy rozliczaniu podatków mogą korzystać z tzw. metody kasowej. Oznacza to, że przedsiębiorcy odprowadzają VAT po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta, ale nie później niż 90 dni od wystawienia faktury. Waldemar Pawlak przypomniał, że dzięki skutecznym zabiegom Stronnictwa zmiany w ustawie emerytalnej nie uderzą w rolników. Ich wiek emerytalny będzie się wydłużać nie od 2013 r. jak w systemie powszechnym, ale od 2018 r. Ponadto, ci którzy dziś krytykują niskie emerytury częściowe powinni wiedzieć, że gdyby była szersza zgoda polityczna na propozycje PSL - emerytury częściowe byłyby znacząco wyższe. Może zatem warto wrócić do koncepcji Stronnictwa. Prezes poinformował też członków RN, że Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła sprawozdanie finansowe PSL za wybory parlamentarne 2011 r.


Podczas dyskusji na forum RN minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki przedstawił najważniejsze działania resortu w ostatnim okresie oraz zaprezentował informację nt. realizacji PROW w latach 2007-2013. Od początku realizacji programu do 15 czerwca 2012 r. w ramach wszystkich działań zostało złożonych 5 380 995 wniosków o przyznanie pomocy, a na rzecz beneficjentów zrealizowano płatności na kwotę 35,36 mld zł. Poseł Janusz Piechociński zachęcał, żeby PSL w swojej działalności sukcesywnie upominało się o najsłabszych. Aby było siłą rozsądną i racjonalnym centrum sceny politycznej - partią dobrego wyboru. Zwrócił uwagę, iż media kreują często stereotypowy obraz wsi, a opinie nt. wsi są mocno podzielone w polskim społeczeństwie. Poseł do Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski poinformował m. in. o czerwcowym Szczycie Rady Europejskiej. W jego ocenie chociaż szczyt był reklamowany jako przełomowy moment w walce z kryzysem w strefie euro, to jednak nie przyniósł oczekiwanego rozwiązani problemów Europy. Szczyt przyniósł jednak wstępne porozumienie w sprawie większej kontroli budżetowej w strefie euro - unia fiskalna. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wskazał na potrzebę prowadzenia w społeczeństwie polskim czytelnych akcji informacyjnych i prezentowania jasnych stanowisk PSL w sprawach ważnych dla mieszkańców Polski. W jego ocenie należy zadbać o finanse samorządów, aby miały jak najszersze możliwości rozwoju z korzyścią dla środowisk lokalnych. Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb podkreślił konieczność kontynuowania dobrej polityki samorządowej przez PSL. Według niego Stronnictwo powinno z wyprzedzeniem tłumaczyć swoje projekty. Zdarzało się bowiem, iż PSL było autorem lepszego rozwiązania, a nie dotarło to przesłanie do opinii publicznej.


W trakcie obrad sporo miejsca poświęcono projektowi likwidacji sądów rejonowych w mniejszych ośrodkach samorządowych, przez Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina. RN uważa iż zamiar likwidacji aż 79 sądów rejonowych wpłynie na pogorszenie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w tych częściach Polski. Zdaniem PSL absolutnie nie można do tego dopuścić.


RN PSL upamiętniła minutą ciszy seniora Ruchu Ludowego Wacława Surdykowskiego, który związany był z Ruchem Ludowym 64 lata, a zmarł w dniu swoich 102 urodzin.

Additional information