adultsearch.com
Statut PSL

Statut Polskiego Stronnictwa Ludowego - tekst jednolity (pobierz)

Deklaracja członkowska PSL

Deklaracja członkowska Polskiego Stronnictwa Ludowego - (pobierz)

O tym, kto może zostać członkiem PSL, jakie są prawa i obowiązki członka mówią art. 5, 6, 7 i 8 statutu PSL.

Zgodnie ze statutem Polskiego Stronnictwa Ludowego członkiem PSL może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, o ile zostanie przyjęty do koła PSL zgodnie z przepisami statutu Stronnictwa.

Dodatkowe informacje