Koleżanki i Koledzy obowiązkiem obywatelskim jest udział w wyborach i głosowanie na ludzi, którzy znają naszą małą ojczyznę. Gwarancją dobrej pracy poselskiej będą z pewnością koledzy Jarosław Rzepa, Kazimierz Lipiński i Olgierd Kustosz.

Dwóch pierwszych bardzo dobrze znamy ze względu na pracę zawodową i zajmowane stanowiska. Kol. Olgierd Kustosz dopiero od niedawna – jak sam mówi – od sprawy z norkami w Przelewicach - daje się poznać jako bardzo aktywny działacz społeczny. Wykonuje zawód pszczelarza i z tego utrzymuje rodzinę. Jest bardzo dobrym przykładem producentów zdrowej żywności i produktu regionalnego, który od 2008 roku popularyzuje nasz kandydat nr 1 kol. Jarosław Rzepa. Swoją otwartością do ludzi Olgierd Kustosz już zjednał sobie wielu zwolenników, dlatego wygrał w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Mieszkańcy Pyrzyc mieli okazję rozmawiać z nim wczoraj, gdy razem z żoną Ewą i swoim sztabem wyborczym rozdawał materiały informacyjne o sobie i swojej pracy. W swoich materiałach wyborczych pisze m. in.: „Uważam, że politycy w Warszawie, zawodowi posłowie zapomnieli o nas. Nie słyszę, aby rozmawiali o sprawach, które są naprawdę ważne.”

 

Do Senatu kandydują kol. Witold Ruciński i kol. Bartłomiej Toszek

Do Sejmu wg listy:

1. J. Rzepa,

2. S. Gnosowski,

3. O Kustosz,

4. T. Jarzębak,

5. S. Bodnar,

6. D. Korczyńska,

7. A. Janowicz,

8. P. Marek,

9. J. Kozak,

10. E. Deląg,

11. M. Sypień,

12. K. Lipiński,

13. M. Synowiecki,

14. D. Ekiert,

15. B. Roszkowski,

16. J. Jakubowicz,

17. E. Ziółkowska,

18. J. Stasiak,

19. L. Ławicka,

20. A. Durka,

21. A. Nowak,

22. A. Matuszewska,

23. E. Jasiewicz,

24. D. Simiński

Dodatkowe informacje