adultsearch.com

Podczas V Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów PSL w Szczecinie, nasza koleżanka Bożena Urban – Tymko (do niedawna znana nam bliżej jako Bożena Rolbiecka),

została wyróżniona przez naczelne władze PSL „Złotą Koniczynką PSL”. Odznaczenie to przyznawane jest za szczególne i ważne osiągnięcia w działalności politycznej, w pracy zawodowej i społecznej, samorządowej oraz kulturowo-oświatowej dla ruchu ludowego, wsi i rolnictwa

 

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia.

Dodatkowe informacje