adultsearch.com

W dniu 3 marca odbyło się spotkanie z sympatykami i seniorami Polskiego Stronnictwa Ludowego Ziemi Pyrzyckiej. Były to chwile wspomnień o dawnej historii i działalności ludowej w naszym rejonie ludowej.

Podczas dzisiejszej sesji nasza koleżanka Ewa Gąsiorowska-Nawój z dużym poparciem radnych została wybrana nowym członkiem zarządu powiatu pyrzyckiego.

Dodatkowe informacje